een nieuwe website!

Beste bezoeker,

Welkom!

U merkt het goed op, de website van de Vrije Basisschool Munkzwalm met afdeling Baobab is vernieuwd.

Op deze site vinden jullie alle vertrouwde rubrieken terug, echter in een nieuwe vorm.  We gaan voor een hedendaagse, duidelijke en efficiënte schoolsite.  Een overzichtelijke site waar iedereen zijn weg in weet te vinden.   U zal er beslist regelmatig willen naar toe gaan om een kijkje te nemen in de interessante rubrieken of om nieuws te vernemen. De site zal zeker nog verder groeien en daarvoor mogen we vanaf dit schooljaar ook rekenen op de vrijwillige hulp van Cedric Claeys, papa van Tess en Fem en lid van onze ouderraad ‘Orbitz’.  Alvast bedankt!

Tot slot wil ik Isabel Steyaert bedanken voor de vele jaren van vrijwillige inzet om, zovele jaren geleden, uit het ‘niets’ een kleurrijke schoolsite te toveren en te onderhouden.  Dank je wel!

Veel kijk-en leesgenot,

Geert Wildemeersch

directeur

Lees meer